Skip to content

Välkommen!

Jag är din personalavdelning.
Din HR-partner erbjuder tjänster inom hela HR-området, allt från hur du rekryterar effektivt, utvecklar och behåller kompetent personal till hur du hanterar sjukdom och övertalighet. Du bestämmer när, var och med vad du vill ha hjälp.

Att personalen är en avgörande faktor för framgång är ett obestridligt faktum. Det betyder inte att personalfrågor  är enkla. För att hantera de mest komplexa och tidskrävande personalfrågorna effektivt och korrekt är det klokt att inhämta professionellt stöd.

Utförlig information om tjänsteutbudet finns under fliken tjänster.